• SPOT kainos
Produktas Paskutinio sandorio data Kaina, Eur/tne be PVM
SM1 2016-02-09 157.39 €
SM2 2016-02-09 146.35 €
SM3 2016-02-09 156.66 €
MG 2016-02-09 254.33 €
* SPOT - Savaitės tiekimo trukmės sandorių vidutinė svertinė kaina